top of page

Правила и условия

Този уеб сайт ви се предлага при условие, че го приемете без промяна на условията, условията и известията, съдържащи се тук. Вашето използване на това  Уеб сайтът представлява вашето съгласие с всички подобни правила, условия и известия.

МОДИФИКАЦИЯ НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Тази практика си запазва правото да променя правилата, условията и известията, съгласно които се предлага този уеб сайт за практика, включително, но не само, таксите, свързани с използването на този уеб сайт за практика.

ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Този уеб сайт за практика може да съдържа връзки към други уеб сайтове („Свързани сайтове“). Свързаните сайтове не са под контрола на тази практика и тази практика не носи отговорност за съдържанието на който и да е свързан сайт, включително без ограничение всяка връзка, съдържаща се в свързан сайт, или всякакви промени или актуализации на свързан сайт. Тази практика не носи отговорност за излъчване в мрежата или каквато и да е друга форма на предаване, получена от който и да е свързан сайт. Тази Практика ви предоставя тези връзки само за удобство и включването на каквато и да е връзка не означава одобрение от тази Практика на сайта или каквато и да е връзка с неговите оператори.

БЕЗ НЕЗАКОННА ИЛИ ЗАБРАНЕНА УПОТРЕБА

Като условие за използването от ваша страна на този уеб сайт за практика, вие гарантирате на тази практика, че няма да използвате този уеб сайт за практика за каквито и да било цели, които са незаконни или забранени от тези условия, условия и уведомления. Нямате право да използвате този уеб сайт за практика по начин, който би могъл да повреди, деактивира, претовари или увреди този уеб сайт за практика или да попречи на използването и удоволствието от друга страна на този уеб сайт за практика. Нямате право да получавате или да се опитвате да получите каквито и да било материали или информация чрез каквито и да било средства, които не са умишлено предоставени или предоставени чрез уеб сайтовете на тази практика.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ

Този уеб сайт за практика може да съдържа услуги за бюлетини, зони за чат, новинарски групи, форуми, общности, лични уеб страници, календари и/или други съобщения или комуникационни средства, предназначени да ви позволят да общувате с широката публика или с група ( общо „Комуникационни услуги“), вие се съгласявате да използвате Комуникационните услуги само за публикуване, изпращане и получаване на съобщения и материали, които са правилни и свързани с конкретната комуникационна услуга. Като пример, а не като ограничение, вие се съгласявате, че когато използвате комуникационна услуга, няма да:

 • Клеветете, злоупотребявате, тормозете, дебнете, заплашвате или нарушавате по друг начин законните права (като права на поверителност и публичност) на други хора.

 • Публикувайте, публикувайте, качвайте, разпространявайте или разпространявайте всякакви неподходящи, нецензурни, клеветнически, нарушаващи, неприлични, неприлични или незаконни теми, имена, материали или информация.

 • Качвайте файлове, които съдържат софтуер или друг материал, защитен от законите за интелектуалната собственост (или от правата за поверителност на публичност), освен ако не притежавате или контролирате правата върху тях или сте получили всички необходими съгласия.

 • Качвайте файлове, които съдържат вируси, повредени файлове или друг подобен софтуер или програми, които могат да повредят работата на чужд компютър.

 • Рекламирайте или предлагайте да продавате или купувате каквито и да е стоки или услуги за всякакви бизнес цели, освен ако тази Комуникационна услуга изрично позволява такива съобщения.

 • Провеждайте или препращайте проучвания, състезания, пирамидни схеми или верижни писма.

 • Изтеглете всеки файл, публикуван от друг потребител на комуникационна услуга, за който знаете или разумно трябва да знаете, че не може да бъде законно разпространяван по такъв начин.

 • Фалшифицирайте или изтрийте всички авторски приписки, правни или други правилни бележки или патентни обозначения или етикети за произход или източник на софтуер или друг материал, съдържащ се във файл, който е качен.

 • Ограничете или забранете на всеки друг потребител да използва и да се наслаждава на Комуникационните услуги.

 • Нарушавайте всеки кодекс за поведение или други насоки, които могат да бъдат приложими за всяка конкретна комуникационна услуга.

 • Събирайте или по друг начин събирайте информация за други, включително имейл адреси, без тяхното съгласие.

 • Нарушавайте всички приложими закони или разпоредби.

Тази практика няма задължение да наблюдава комуникационните услуги. Въпреки това, тази практика си запазва правото да преглежда материали, публикувани в комуникационна услуга, и да премахва всякакви материали по свое усмотрение. Тази практика си запазва правото да прекрати вашия достъп до някои или всички комуникационни услуги по всяко време без предизвестие и по каквато и да е причина.

Материалите, качени в комуникационна услуга, могат да подлежат на публикувани ограничения за използване, възпроизвеждане и/или разпространение. Вие носите отговорност за спазването на тези ограничения, ако изтегляте материалите.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

ИНФОРМАЦИЯТА, СОФТУЕРЪТ, ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕНИ В ИЛИ ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ ТОЗИ УЕБ САЙТ ЗА ПРАКТИКА МОЖЕ ДА ВКЛЮЧВА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ТИПОГРАФСКИ ГРЕШКИ. ПРОМЕНИТЕ СЕ ДОБАВЯТ ПЕРИОДИЧНО КЪМ ИНФОРМАЦИЯТА ТУК. ТАЗИ ПРАКТИКА И/ИЛИ НЕЙНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ МОГАТ ДА ИЗВЪРШВАТ ПОДОБРЕНИЯ И/ИЛИ ПРОМЕНИ В ТОЗИ УЕБ САЙТ ЗА ПРАКТИКА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. СЪВЕТ, ПОЛУЧЕН ЧРЕЗ ТОЗИ УЕБ САЙТ ЗА ПРАКТИКА, НЕ ТРЯБВА ДА СЕ РАЗЧИРА ЗА ЛИЧНИ, МЕДИЦИНСКИ, ПРАВНИ ИЛИ ФИНАНСОВИ РЕШЕНИЯ И ТРЯБВА ДА СЕ КОНСУЛТИРАТЕ С ПОДХОДЯЩ ПРОФЕСИОНАЛЕН ЗА СПЕЦИАЛЕН СЪВЕТ НА TAIYO.

ТАЗИ ПРАКТИКА И/ИЛИ НЕЙНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НЕ ЗАЯВЯВАТ ЗА ПОДХОДНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА, НАЛИЧНОСТТА, СРОЧНОСТТА И ТОЧНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА, СОФТУЕРА, ПРОДУКТИТЕ, УСЛУГИТЕ И СВЪРЗАНАТА СВЪРЗАНА ГРАФИКА В НАСТОЯЩАТА ПРАКТИКА ЗА СВЪРЗАНА ГРАФИКА. В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ВСЯКАТА ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ, СОФТУЕР, ПРОДУКТИ, УСЛУГИ И СВЪРЗАНИ ГРАФИКИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „КАКТО Е“, БЕЗ ГАРАНЦИЯ ИЛИ УСЛОВИЯ ОТ КАКВЪВ ВИД. ТАЗИ ПРАКТИКА И/ИЛИ НЕЙНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ ОТКАЗВАТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ, СОФТУЕР, ПРОДУКТИ, УСЛУГИ И СВЪРЗАНИ ГРАФИКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ ИЗРАЗЯВАЩИ ГАРАНЦИИ И ЗА НЕОБХОДИМИ ГАРАНЦИИ, ВЪВ НЕОБХОДИМИ ГАРАНЦИИ.

В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ТАЗИ ПРАКТИКА И/ИЛИ НЕЙНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ СА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВИ ПРЯКИ, НЕПРЯКИ, НАКАЗАТЕЛНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПОСЛЕДВАЩИ В ДЕЙСТВИЕ ДЕЙСТВИЯ , ДАННИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ, ПРОИЗТИРАЩИ ОТ ИЛИ ПО КАКЪВ КАКЪВ НАЧИН, СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТОЗИ УЕБ САЙТ ЗА ПРАКТИКА, СЪС ЗАБАВЯНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ТОЗИ УЕБ САЙТ ЗА ПРАКТИКА ИЛИ СВЪРЗАНИ УСЛУГИ НА ДОСТАВЧИКАТА, ВСЯКАКВА ИНФОРМАЦИЯ, СОФТУЕР, ПРОДУКТИ, УСЛУГИ И СВЪРЗАНИ ГРАФИКИ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ ТОЗИ УЕБ САЙТ ЗА ПРАКТИКА, ИЛИ ПО ДРУГИЕ ВЪЗВИКВАЛИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ УЕБ САЙТ ЗА ПРАКТИКА, ДАЛИ СЕ ОСНОВАВА, ДА СЕ ПРИЕМА, ДА СЕ ПРОТИВРА, НЯКОИ ОТ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ Е БИЛ УВЕДЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ЩЕТИ. ЗАЩОТО НЯКОИ ДЪРЖАВИ/ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОСЛЕДНИ ИЛИ СЛУЧАЙНИ ЩЕТИ, ГОРЕНОТО ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ПРИЛАГА ЗА ВАС. АКО НЕ СТЕ ДОВОЛНИ ОТ ЧАСТ ОТ ТОЗИ УЕБ САЙТ ЗА ПРАКТИКА ИЛИ ОТ НЯКОЕ ОТ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА, ВАШЕТО ЕДИНСТВЕН И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА Е ДА ПРЕКРАТИТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ УЕБ САЙТ ЗА ПРАКТИКА.

БЕЛЕЖКИ ЗА АВТОРСКИ ПРАВА И ТЪРГОВСКА МАРКА:

Цялото съдържание на този уебсайт е с авторско право © 2022. Всички права запазени. Всички лога са търговски марки и марки за услуги Всички други търговски марки, марки за услуги и лога, използвани в този уебсайт, са собственост на съответните им собственици.

ТЪРГОВСКИ МАРКИ

Имената на действителни компании и продукти, споменати тук, може да са търговски марки на съответните им собственици.

Примерните компании, организации, продукти, хора и събития, изобразени тук, са фиктивни. Не се предвижда и не трябва да се прави извод за връзка с реална компания, организация, продукт, лице или събитие.

Всички права, които не са изрично предоставени тук, са запазени.

БЕЛЕЖКИ

Моля, свържете се с нас по телефона на;

+353 860885099 имейл; astaxanthinhealing@gmail.com

bottom of page